Werkwijze

 • De kleding:
 • We ontvangen kleding van particulieren op maandag en woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur. Voor het brengen van kleding wordt een afspraak met u gemaakt zodat er tijd is om de kleding in ontvangst te nemen.
 • De ontvangen kleding wordt nagekeken op bruikbaarheid voor de klanten van de Kledingbank. Ook bedrijven doneren regelmatig (nieuwe) kleding. Ondergoed wordt nieuw gekocht.
 • Kleding die niet geschikt is voor de uitgifte wordt opgehaald door Stichting Derdehands.
 • De Kledingbank heeft winter- en zomer kleding, jassen en schoenen en linnen- en beddengoed in de uitgifte
 • Aanmelding:
 • Op de startpagina vindt u alle informatie die u nodig heeft als u gebruik wilt maken van de Kledingbank
 • Wij werken samen met verwijzers uit de gemeente Voorst (zie ook: algemene informatie op deze website)
 • Privacy:
 • De Stichting Kledingbank gemeente Voorst e.o. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze medewerkers en vrijwilligers zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij werken alleen met initialen.
 • Verantwoording en verslaglegging
 • Donateurs vragen van de stichting Kledingbank Voorst een transparante verantwoording. Naast de begroting en de jaarrekening wordt jaarlijks een verslag van onze (bestuurs)activiteiten opgesteld. Deze stukken zijn openbaar en worden op de website gepubliceerd.
%d bloggers liken dit: