Voorwaarden

Houdt u niet genoeg geld over per maand voor kleding? U heeft dan misschien recht om gebruik te maken van de Kledingbank. Bent u werkeloos of een zzp-er die geld problemen heeft? Ook u heeft misschien recht om gebruik te mogen maken van de Kledingbank. De uitgifte van kleding verloopt volgens de richtlijnen van het RIVM.

Om gebruik te maken van de kledingbank gelden de volgende voorwaarden:

  • Stimenz bekijkt samen met u of u recht heeft om gebruik te mogen maken van de Kledingbank. U kunt vervolgens met een verwijzing van Stimenz bij ons terecht. De verwijzing mag niet ouder zijn dan 1 maand. Voor deze verwijzing ondertekent u samen met uw hulpverlener van Stimenz de verklaring. Heeft u vragen hierover, overleg dan met uw hulpverlener van Stimenz. (Karin Peters of Marjan de Wilde).
  • De aanmelding wordt per email door Stimenz aan ons doorgegeven zodat wij op de hoogte zijn van uw aanmelding.
  • U kunt met een geldige verwijzing elke 3 maand een beroep doen op Kledingbank gemeente Voorst. 
  • De verklaring is 3 maand geldig.
  • De kledingbank is 2 dagdelen per week open. Op maandagmiddag en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en alleen op afspraak te bezoeken. Graag de ingevulde en ondergetekende verklaring van Stimenz en uw ID. kaart op de afspraak meenemen.
%d bloggers liken dit: