Jaarverslag

Jaarverslag 2020

Inleiding:


September 2020 is na voorbereiding van ruim een jaar de Stichting kledingbank Gemeente Voorst met een, in Coronatijd, bescheiden feest geopend door wethouder Wim Vrijhoef. Het jaar 2020 is gebruikt voor het opstarten van de kledingbank en te zorgen dat de stichting de ANBI status van de belastingdienst kreeg. Sponsoren werden geworven en subsidie werd aangevraagd en toegekend. Vanuit de gemeente werd de ambtenaar Chris Frencken,  coördinator maatschappelijke initiatieven bij de gemeente Voorst, aan het project kledingbank gekoppeld. Hij verzorgde de interne communicatie binnen alle relevante afdelingen binnen de gemeente en had een belangrijke bijdrage in de aanvraag subsidie.

Na een presentatie binnen de Lionsclub Voorst werd een opslagruimte belangeloos ter beschikking gesteld in Deventer en een winkel aan de Zutphenseweg tegen een betaalbare huurprijs. Met deze onderkomens en de verstrekte subsidie kon de Kledingbank Voorst, Hierna te noemen als KBV , starten. Vrijwilligers werden al snel gevonden en met elkaar werd de inventaris voor de winkel gemaakt, werd de opslag geordend en de winkel met seizoenkleding ingericht. Een Logo en website werd ontworpen. Uit vooronderzoek bleek dat er ongeveer 200 gezinnen in de gemeente Voorst in armoede leven en in aanmerking komen voor de kledingbank .

Dit jaar in kernwoorden:

  • Opening kledingbank
  • Locaties kledingwinkel Zutphenseweg inrichten.
  • Verhuizing kledingmagazijn van Deventer naar Twello
  • Bekendheid creëren bij de bevolking van de gemeente Voorst.
  • Samenwerking met gemeente Voorst
  • Kledingbank Voorst in Coronatijd.

Verhuizing kledingmagazijn:

In de beginfase konden wij kosteloos gebruik maken van de opslagruimte in Deventer. Daarvoor zijn wij de eigenaar  dankbaar. Deze werd echter al snel te klein voor al de ingezamelde kleding en bleek ook lastig voor de vrijwilligers in verband met reiskosten.

Door Corona kon er  niet met elkaar meegereden worden. Een kledingmagazijn in Twello
was de oplossing voor zowel de ruimte als de afstand. De vrijwilligers hebben veel inspanning geleverd om deze verhuizing goed te laten verlopen. Waarvoor hulde.

Samenwerking gemeente:

Vanaf het begin is de samenwerking met de gemeente Voorst, Maatschappelijk Netwerk Voorst en Stimenz goed. Er wordt goed en proactief meegedacht en er is een methode bedacht hoe mensen zich kunnen aanmelden om in aanmerking te komen als klant van de KBV. Stimenz doet hiervoor het intakegesprek.
Om te zorgen dat de KBV een goede start kon maken heeft de gemeente subsidie verleend.

Ook de provincie Gelderland heeft een bedrag voor de realisatie en in standhouden van de KBV gedoneerd. Door alle Corona perikelen hebben we aan alle voorwaarden voor die subsidie nog niet volledig kunnen voldoen. In betere tijden na de pandemie zullen we die afspraken realiseren waarbij de nadruk ligt op de maatschappelijke participatie.

Klanten:
Het loopt nog niet storm met klanten. Mogelijk oorzaken hiervoor zijn:

  • Nog onvoldoende bekendheid van het bestaan van de KBV
  • Schroom om daarvoor in aanmerking te komen.
  • Corona tijd.

Vanaf september 2020 tot 31 december 2020 hebben wij 30 volwassenen en 17 kinderen mogen ontvangen, die ieder gemiddeld 5 kledingstukken hebben uitgezocht.
Tevens hebben wij in de maand december in samenwerking met de PKN kerk Twello, Caritas en de Voedselbank Deventer een kerstgroet en kledingwaardebon mogen verstrekken aan onze doelgroep.
6 mensen hebben eenmalig gebruik gemaakt van een PKN kledingwaardebon. 4 mensen van een Caritas waardebon en 2 mensen van een waardebon van de voedselbank.. Vervolgens zullen deze gebruikers door Stimenz worden benaderd of zij in de toekomst ook gebruik willen maken van de KBV.

Om meer bekend te worden bij onze doelgroep hebben wij de  lokale krant, dorpscontactpersonen en alle scholen benaderd. Tevens hebben wij flyers verspreid bij huisartsen, hulpinstanties en buurthuizen en andere locaties waar veel mensen samen komen. Ook op de gemeentelijke site Kijk in de Kernen zijn wij actief.
Wij hopen daarmee in 2021 meer klanten te kunnen helpen aan goede en hippe kleding.

Vrijwilligers:
Momenteel hebben wij een groep van acht enthousiaste vrijwilligsters. Zij hebben al veel werk verzet. Wij kunnen nog wel enkele vrijwilligsters gebruiken. Men kan zich via de e-mail aanmelden.

Bestuur:
Het bestuur van de KBV bestaat uit:
voorzitter : Berry in ’t Hout
Penningmeester: Dick Koster
Secretaris: Sophia Praat
Zowel het bestuur als vrijwilligers werken op geheel vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.

Kledingbank tijdens lockdown:
Hoewel ook wij zorg hebben voor onze mensen en niet willen dat zij besmet worden zijn wij van mening dat het verstrekken van winterkleding aan mensen die in armoede leven zwaarder weegt. In goed overleg met de gemeente Voorst hebben wij toestemming gekregen om open te blijven tijdens de lockdown. Wij doen dit wel veilig en volgens de geldende coronaregels. En met niet meer dan twee klanten per afspraak. Vanaf 14 januari 2021 hebben wij toch moeten besluiten de kledingwinkel te sluiten. De Engelse variant van Covid-19 maakt het risico op besmetting voor de klant en de vrijwilligers te groot.

Financieel Jaarverslag en begroting 2020

%d bloggers liken dit: