Algemene informatie

Contact en gegevens

Adres: Oude Rijksstraatweg 59, 7391 MC Twello

E-mail : afspraken@kledingbankvoorst.nl (voor bezoek uitgiftepunt of inbreng van kleding) of info@kledingbankvoorst.nl (voor andere vragen)
Bank : NL24SNSB0339447249
KvK:   : 75613050
RSIN : 860340120
Site : http://www.kledingbankvoorst.nl

De Stichting Kledingbank Voorst e.o. is als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) bij de belastingdienst.

Samenwerking

Stichting Kledingbank Voorst staat niet op zichzelf. We staan samenwerking voor in het belang van onze klanten, zoals met de gemeente Voorst, de kerken in Voorst, de huisartsen in de gemeente, Vluchtelingenwerk, Stimenz, de scholen in de gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, ABC de Cirkel, SIZA, Mens & Welzijn en Maatschappelijk Netwerk Voorst.

Neem gerust contact met ons op als u meent een verwijzer te kunnen zijn en wij u nog niet benaderd hebben.Het doel van Stichting Kledingbank Voorst is:

1. Het gratis beschikbaar stellen van herbruikbare kleding aan personen die wegens hun financiële positie onvoldoende middelen hebben om de kleding te kunnen betalen

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door kleding in te zamelen via particulieren en door bedrijven aan te schrijven voor een kledingdonatie. Stichting Kledingbank Voorst e.o. zal zich inspannen om de kleding gratis te blijven verstrekken aan haar klanten, op vaste tijdstippen en vanuit een daartoe aangewezen locatie. Bezoekers uit de doelgroep worden ontvangen in een omgeving die uitnodigt tot winkelen en waar je welkom bent en mag zijn.

2. Maatschappelijke bewustwording creëren over armoede en armoedebestrijding.

%d bloggers liken dit: